Sansevieria 60cm


  • Sansevieria 115cm

    Sansevieria 115cm

შეიძლება იყოს მცირე განსხვავება ფოტოსგანჯამი

130 ლ.

ასევე შეგიძლიათ იხილოთ აქ ჩვენი ყვავილებთან ერთად.

ასევე შეგიძლიათ იხილოთ აქ ჩვენი To go with flowers.


Sansevieria 115cm

3