Beaucarnea recurvate 85cm


  • Beaucarnea recurvate 85cm

    Beaucarnea recurvate 85cm

შეიძლება იყოს მცირე განსხვავება ფოტოსგანჯამი

275 ლ.

ასევე შეგიძლიათ იხილოთ აქ ჩვენი ყვავილებთან ერთად.

ასევე შეგიძლიათ იხილოთ აქ ჩვენი To go with flowers.


Beaucarnea recurvate 85cm

3