სამგლოვიარო გვირგვინი ქუდით


  • სამგლოვიარო გვირგვინი ქუდით

    სამგლოვიარო გვირგვინი ქუდით

შეიძლება იყოს მცირე განსხვავება ფოტოსგანჯამი

875 ლ.

ასევე შეგიძლიათ იხილოთ აქ ჩვენი ყვავილებთან ერთად.

ასევე შეგიძლიათ იხილოთ აქ ჩვენი To go with flowers.


სამგლოვიარო გვირგვინი ქუდით

სამგლოვიარო გვირგვინი თეთრი ლილიებით და ვარდებით. ზემოდან ყვავილების "ქუდით". გამზადებული გვირგვინი შესაძლოა სურათზე მოცემულის აბსოლუტურად იდენტური არ იყოს.