სამგლოვიარო გვირგვინი წითელი ვარდებით


  • სამგლოვიარო გვირგვინი წითელი ვარდებით

    სამგლოვიარო გვირგვინი წითელი ვარდებით

შეიძლება იყოს მცირე განსხვავება ფოტოსგანჯამი

2170 ლ.

ასევე შეგიძლიათ იხილოთ აქ ჩვენი ყვავილებთან ერთად.

ასევე შეგიძლიათ იხილოთ აქ ჩვენი To go with flowers.


სამგლოვიარო გვირგვინი წითელი ვარდებით

სამგლოვიარო გვირგვინი წითელი ვარდებით და ანთურიუმებით. მომზადებული გვირგვინი შესაძლოა სურათზე მოცემულის აბსოლუტურად იდენტური არ იყოს.