გვირგვინი წითელი და თეთრი ვარდებით


  • კალათა  წითელი და თეთრი ვარდებით

    კალათა წითელი და თეთრი ვარდებით

შეიძლება იყოს მცირე განსხვავება ფოტოსგან

სამგლოვიარო კალათა წითელი და თეთრი ვარდებითჯამი

410 ლ.

ასევე შეგიძლიათ იხილოთ აქ ჩვენი ყვავილებთან ერთად.

ასევე შეგიძლიათ იხილოთ აქ ჩვენი To go with flowers.


კალათა წითელი და თეთრი ვარდებით

-