სამგლოვიარო კომპოზიცია შავ ყუთში


  • სამგლოვიარო კომპოზიცია შავ ყუთში

    სამგლოვიარო კომპოზიცია შავ ყუთში

შეიძლება იყოს მცირე განსხვავება ფოტოსგან

კომპოზიცია შესაძლოა განსხვავდებოდეს სურათისგან, არსებული მარაგებიდან გამომდინარე, თუმცა ფასი, ხარისხი და სტილი დაცული იქნება.



ჯამი

240 ლ.

ასევე შეგიძლიათ იხილოთ აქ ჩვენი ყვავილებთან ერთად.

ასევე შეგიძლიათ იხილოთ აქ ჩვენი To go with flowers.


სამგლოვიარო კომპოზიცია შავ ყუთში

კომპოზიცია შესაძლოა განსხვავდებოდეს სურათისგან, არსებული მარაგებიდან გამომდინარე, თუმცა ფასი, ხარისხი და სტილი დაცული იქნება.