Sansevieria 70cm


  • Sansevieria 70cm

    Sansevieria 70cm

შეიძლება იყოს მცირე განსხვავება ფოტოსგანჯამი

90 ლ.

ასევე შეგიძლიათ იხილოთ აქ ჩვენი ყვავილებთან ერთად.

ასევე შეგიძლიათ იხილოთ აქ ჩვენი To go with flowers.


Sansevieria 70cm

3