წითელი ვარდების დიდი თაიგული (51 ვარდი)


  • წითელი ვარდების დიდი თაიგული (51 ვარდი)

    წითელი ვარდების დიდი თაიგული (51 ვარდი)

შეიძლება იყოს მცირე განსხვავება ფოტოსგან

უშველებელი წითელი ვარდების (50 ვარდი) თაიგული. ნებისმიერი თაიგული სიყვარულის ან მადლიერების ნიშანია. წითელი ვარდების თაიგული კი უძლიერესი გრძნობის, სიყვარულის, გამომხატველია. ვარდების სიგრძე არის დაახლოებით 60 სმ.ჯამი

345 ლ.

ასევე შეგიძლიათ იხილოთ აქ ჩვენი ყვავილებთან ერთად.

ასევე შეგიძლიათ იხილოთ აქ ჩვენი To go with flowers.


წითელი ვარდების დიდი თაიგული (51 ვარდი)