თაიგული თეთრი რანუნკულუსით


  • თაიგული თეთრი რანუნკულუსით

    თაიგული თეთრი რანუნკულუსით

შეიძლება იყოს მცირე განსხვავება ფოტოსგან

თაიგული თეთრი რანუნკულუსით. რანუნკულუსის ფერი მარაგზე არის დამოკიდებული. რეკომენდირებულია ამ თაიგულის წინასწარი შეკვეთა. სურათზე 35 რანუნკულუსია ნაჩვენები, მაგრამ თაიგულში ყვავილების რაოდენობა არის თქვენს სურვილზე დამოკიდებული. დაახლოებითი ზომა: 40 სმ.ჯამი

210 ლ.

ასევე შეგიძლიათ იხილოთ აქ ჩვენი საჩუქრები და სხვა.

ასევე შეგიძლიათ იხილოთ აქ ჩვენი Подарки.


თაიგული თეთრი რანუნკულუსით

-